मंगलवार, 22 मई 2012

जय माता दी कहिये, साढ़े लगदे नहीं रुपैये: Jai Mata Di Kahiye By Sanjay mehta Ludhiana


जय माता दी कहिये, साढ़े लगदे नहीं रुपैयेमैया जी ने सानु हथ वी दिते

मैया जी ने सानु हथ वी दिते

तालिय बजांदे रहिये , साढ़े लगदे नहीं रुपैये

जय माता दी कहिये, साढ़े लगदे नहीं रुपैये
मैया जी ने सानु मुह वी दिता

मैया जी ने सानु मुह वी दिता

भेंटा गांदे रहिये , साढ़े लगदे नहीं रुपैये

जय माता दी कहिये, साढ़े लगदे नहीं रुपैये
मैया जी ने सानु कन वी दिते

मैया जी ने सानु कन वी दिते

भेंटा सुन्दे रहिये साढ़े लगदे नहीं रुपैये

जय माता दी कहिये, साढ़े लगदे नहीं रुपैयेमैया जी ने सानु पैर वी दिते

मैया जी ने सानु पैर वी दिते

यात्रा करदे रहिये साढ़े लगदे नहीं रुपैये

जय माता दी कहिये, साढ़े लगदे नहीं रुपैयेSanjay Mehta
कोई टिप्पणी नहीं: